water

เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water lonizer By ManNature)

เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water lonizer By ManNature) มีระบบการทำความสะอาดเครื่องกรองเองโดยอัตโนมัติ (Self Cleaning) ค่า PH อยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 11.2 และค่า ORP อยู่ระหว่าง +500 mv ถึง -800 mv มีช่องบรรจุแร่ธาตุอยู่ด้านบนตัวเครื่อง เพื่อใช้เติมแร่ธาติชนิดต่างๆตามความต้องการ ใช้กำลังไฟฟ้า SMPS จาก 110V ถึง 240V ตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูงรายละเอียดสินค้า

รุ่น : EHM-929
น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง : 280 X 175 X 380 มิลลิเมตร

ความสามารถของไส้กรองในการกรองน้ำต่อเนื่องได้ : 10,000 ลิตร
อัตราการกรองน้ำ : 1 - 4 ลิตรต่อนาที
ค่า PH ของน้ำที่กรอง : 2.5 ถึง 11.2


วิธีการใช้งานและรักษาตัวเครื่อง


1.เวลาใช้งานเครื่องทำน้ำด่าง คือ
1.1 ให้เปิดเครื่องก่อนแล้วทำการเปิดน้ำ
1.2 หลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้ง ให้ทำการกดปุ่ม Purifild Water แล้วปล่อยน้ำทิ้งไป 5 - 15 วินาทีแล้วทำการปิดน้ำ รอให้น้ำหยุดไหล และหน้าจอกลับมาสู่สีน้ำเงินเข้ม แล้วให้ทำการปิดตัวเครื่อง
1.3 หลังจากการใช้งาน 3 วันให้กดปุ่ม Acid water หน้าจอสีแดง แล้วปล่อยน้ำทิ้งไปประมาณ 3 นาที
1.4 หลังจากการใช้งาน 1 สัปดาห์ ให้กดปุ่ม Cleaning อย่างน้อยที่สุด 1 ครั้งต่อสัปดาห์
1.5 ทุกขั้นตอนหลังจากการใช้งาน ให้ ปิดน้ำให้สนิทก่อนปิด Power ทุกครั้ง
2.การทำความสะอาดตัวเครื่องเบื้องต้น
2.1 เมื่อผ่านการใช้งานไปซักระยะหนึ่งแล้ว ให้ทำการถอดไส้กรองออกมาทำความสะอาดบ้าง คือ เปิดฝาครอบไส้กรองด้านซ้ายตัวเครื่อง แล้วทำการถอดไส้กรองออกมาทั้ง 2 ไส้ โดยใช้คีมก้ามปูในกล่องอุปกรณ์ที่ให้ไป แล้วทำการบิดทวนเข็มนาฬิกา เมื่อไส้กรองออก มาแล้วทำการคว่ำกระบอกไส้กรองแล้ว ใช้สันฝ่ามือเคาะเอาแท่งไส้กรองตัวในออกมาเป็นแท่งสีดำ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า ห้ามใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น
2.2 แล้วทำการประกอบกลับเข้าไปโดยให้ใส่กรองตัวสีเขียวอยู่ด้านใน และ ตัวสีฟ้าอยู่ด้านนอก

บทความ


น้ำอัลคาไลน์ น้ำดื่มในอุดมคติ
น้ำอัลคาไลน์ น้ำดื่มในอุดมคติ

น้ำดื่มในอุดมคติควรมีลักษณะดังนี้

1.น้ำแร่ (Mineral Water) คือ น้ำที่มีเกลือแร่จำเป็นละลายอยู่

2.น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (Alkaline Water)

3.น้ำที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก (Micro Cluster หรือ Small Cluster)

4.น้ำที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีและโลหะหนัก ฯลฯ

5.น่้ำที่มีค่า Oxidation Reduction Potential (ORP) เป็นประจุลบ

6.มีปริมาณออกซิเจนสูงอย่างเหมาะสม

 

ระบบโลหิตของมนุษย์ต้องการฤทธิ์ด่าง

            ตามปกติเลือดของมนุษย์มีค่า pH7.4 (ระหว่าง 7.35-7.45) คือ มีความเป็นด่างอ่อน ๆ ถ้า pH ในเลือดเป็น 6.8 (กรด) จะหมดสติและถึงตายได้ ถ้า pH ของเลือดต่ำลงมาน้อยกว่า 7.3 (ซึ่งตามหลัก pH 7.3 นี้ยังมีค่าเป็นด่าง) คนไข้จะเริ่มมีอาการซึ่งเรียกว่าสภาวะกรดเป็นพิษในเลือด (Acidosis) และต่ำกว่า 7.0 (ซึ่งตามหลัก pH 7.0 นี้ถือว่าเป็นกลาง) คนไข้จะตายได้ถ้าไม่รีบแก้ไขทันท่วงที

 

ระบบการสร้างสภาวะกันชน (Buffer) ภายในร่างกาย

            ร่างกายของมนุษย์จะเป็นกรดง่ายมาก เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่กินจะก่อให้เกิดฤทธิ์เป็นกรด โดยเฉพาะอาหารพวกเนื้อสัตว์ เมื่อมีการเผาผลาญอาหาร Metabolism ก็จะเกิดของเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรด (Acidic Waste) กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) แก๊ส(Co2) นี้จะละลายในเลือดเพื่อกลับมายังปอดแล้วถูกขับออกมาเป็นลมหายใจออก

            การละลายของแก๊ส(Co2) นี้ทำให้กรดคาร์บอนิค (Carbonic Acid) แต่ร่างกายไม่ต้องการความเป็นกรด ดังนั้น เลือดต้องสร้างความเป็นด่างเพื่อให้ไปสมดุลกับกรด เราเรียกการสร้างสภาวะกันชน(Buffer) น้ำดื่มในอุดมคติจึงต้องมีฤทธิ์ด่างอ่อน ๆ  ถ้าร่างกายหาฤทธิ์ด่างไม่ได้จากน้ำดื่ม ถึงจะใช้วิธีดึงธาตุแคลเซียม(Calcium) และแมกนีเซียม(Magnesium) ออกมาจากกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อใก้ฤทธิ์ด่างขึ้นมาเพื่อจะชดเชยหรือชนกับกรด ทำให้ร่างกายคงอยู่ได้โดยมี pH 7.4 กลับมาอย่างเดิม แต่ผลเสียตามมาก็คือ กระดูกจะสูญเสียธาตุแคลเซียมเกิดโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) ฟันโยกและผุง่าย ถ้าดึงออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดปัญหาโรคหัวใจและถึงขั้นเสียชีวิตได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

19-05-2019
การตั้งค่า TDS และทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่าง
การตั้งค่า TDS และทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่าง

การตั้งค่า TDS เครื่องทำน้ำด่าง

1.กดปุ่ม Alkaline Water ค้างไว้ 5 นาที

2.จะขึ้นหน้าจอ ค่า TDS ขึ้นมา

3.เราสามารถเพิ่มค่าด้วยการกดปุ่ม Purified Water ลดค่าลงโดยกดปุ่ม Acid Water

4.ทำการเลือกค่า TDS ตามความเหมาะสม โดยมีค่าตั้งแต่ 050, 150, 250, 350, 450, 600

5.แล้วกดปุ่ม Alkaline Water อีก 3 ครั้ง เพื่อให้เข้าสู้หน้าจอทำงานปกติ

**ข้อแนะนำการตั้งค่า TDS

1.การตั้งค่า TDS ถ้าตั้งค่า อยู่ที่ 150 TDS ค่า pH จะได้ค่าน้ำ pH ที่ใกล้เคียงกับหน้าจอมากที่สุด (แต่ความเข้มข้นจะทำให้น้ำมี แคลเซียม ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจจะออกเป็นตะกอนสีขาว หรือ วุ้นสีขาว)

2.การตั้งค่า TDS ถ้าตั้งค่า อยู่ที่250-600 ค่า pH ที่ได้จะลดลงจากหน้าจอตามอัตราส่วนแต่ (ความเข้มข้นในน้ำจะมีแคลเซียมที่อาจสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลดลง)

 

การทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่าง

1.การใช้งานปกติหลังจากได้มีการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว ทั้งน้ำด่างและน้ำกรด ควรกดปุ่ม Purified Water แล้วปล่อยน้ำทิ้งไป ประมาณ 5-15 นาที แล้วทำการปิดก๊อกน้ำและปิด Power ที่ตัวเครื่อง

2.หลังจากการใช้งานเสริ็จสิ้นประจำวัน ให้ทำการ กดปุ่ม Cleaning โดยมีขั้นตอนดังนี้

     2.1.ทำการเปิดน้ำเข้าสู่ตัวเครื่อง แล้วกดปุ่ม Cleaning หน้าจอเครื่องจะขึ้นสีแดงและมีเสียงดนตรี

     2.2.จะมีช่วงเวลาในการทำการ Cleaning ประมาณ 30-60 วินาที

     2.3.ในระหว่างที่เครื่องทำความสะอาดตัวเองอยู่ ให้ปล่อยน้ำที่ไหลในช่วงนี้ทิ้งไป ไม่ควรบริโภค

     2.4.เมื่อเครื่องทำความสะอาดตัวเองเสร็จ จะกลับเข้าสู่หน้าจอปกติให้ทำการปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง

**หมายเหตุ

1.การทำความทั้ง 2 วิธี ควรจะทำเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องและลดการเกิดตะกอนสีขาว หรือ วุ้นขาว

ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

16-05-2019
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำด่าง
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำด่าง

     เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) (Alkaline Water Ionizer) มีค่า pH อยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 11.2 ซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายและสามารถรักษาสุขภาพร่างกายได้

 

     เครื่องกรองน้ำด่างควรเสียบปลั๊กตลอด เพราะระบบการทำงานของเครื่องจะต่อเนื่อง และใช้ไฟไม่มาก ถ้าเสียบปลั๊กอยู่โดยไม่ได้ใช้งาน จะกินไฟ 5 หน่วยต่อ 1,000 วัน แต่ถ้าไม่เสียบปลั๊กก็สามารถทำได้ เพราะในตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กอยู่ สามารถอยู่ได้ 4-5 ปี

 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องกรองน้ำด่าง

- ควรใช้งานในสภาพปกติ คือ ไม่ตั้งเครื่องในแนวอื่นๆ นอกจากแนวตั้ง

- ระดับที่ปลอดภัยต่อตัวเครื่อง คือระดับความสูงไม่เกิน 2 เมตร

- ถ้าแรงดันน้ำไม่เพียงพอ ควรเพิ่มแรงดันน้ำ

- ก่อนการใช้งานหรือเลิกการใช้งาน ควรเปิดน้ำระดับที่ดื่มยา เพราะจะทำการล้างกรด และด่างออกจากตัวเครื่อง

- ในการเปิดเครื่องครั้งแรกนั้นควรเปิดน้ำเข้าเครื่องให้เต็มระบบก่อนเปิดสวิตซ์เครื่อง

- ควรเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด

- ควรเปลี่ยนสายยางน้ำปีละ 1 ครั้ง

- ควรทำความสะอาดล้างเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature)

13-05-2019
ข้อควรระวังและคำเตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังและคำเตือนเพื่อความปลอดภัย
 1. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำอัลคาไลน์ ถ้าหากคุณเริ่มดื่มน้ำอัลคาไลน์เป็นครั้งแรก ให้ดื่มน้ำที่มีค่า pH เกือบจะเป็นกลางในปริมาณน้อยก่อนในสัปดาห์แรก เพื่อให้เวลาร่างกายปรับตัวให้เข้ากับน้ำอัลคาไลน์เพราะอาจจะมีการขับสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายออกมาในระหว่างการดื่มน้ำอัลคาไลน์
 2. ห้ามดื่มน้ำอัลคาไลน์กับยา หากต้องการรับประทานยาให้เลือกดื่มน้ำกรองแทน
 3. ถ้าหากมีอาการผิดปกติหลังดื่มน้ำอัลคาไลน์ ให้หยุดดื่มทันที และปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับระดับค่า pH ในร่างกาย
 4. ถ้าหากร่างกายคุณมีอาการผิดปกติอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ปรึกษาแพทย์ว่าค่า pH และคุณสมบัติอื่น ๆ ของน้ำอัลคาไลน์จะมีผลต่ออาการผิดปกติที่มีอยู่อย่างไร
 5. ถ้าหากคุณมีปัญหากระเพาะอาหารและการทำงานของไตล้มเหลว หรือร่างกายขับโพแทสเซียมออกมา คุณไม่ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์
 6. ตรวจสอบระดับค่า pH ของน้ำอัลคาไลน์เป็นประจำทุกเดือนเพื่อความมั่นใจว่าเครื่องทำงานเป็นปกติ ใช้น้ำยาวัดค่า pH และตารางเทียบสีกับค่า pH เครื่องมิเตอร์วัดค่า pH
 7. เมื่อเปลี่ยนระดับค่า pH ของน้ำ ควรปล่อยน้ำทิ้ง 5-10 วินาทีก่อนใช้น้ำ
 8. ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่า pH 9.5-9.8 ไม่ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่า pH สูงกว่า 10
 9. ถ้าหากต้องการเก็บน้ำอัลคาไลน์ ควรเก็บไว้ในภาชนะที่ทำจากแก้ว สเตนเลส หรือ ภาชนะสุญญากาศ และเก็บไว้ในที่มืด หลีกเลี่ยงแสงแดดและควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง
 10. คุณค่าของน้ำของอัลคาไลน์จะลดลงทันทีและจะหมดคุณค่าลงหากเก็บไว้เกิน 3 วัน
 11. ห้ามใช้น้ำร้อนกับเครื่องทำน้ำอัลคาไลน์
 12. ห้ามดื่มน้ำแอซิด ( น้ำกรด )
 13. แนะนำให้คุณติดตั้งระบบเสริมการกรอง (Pre-filtration) เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง
 14. ห้ามเปิดฝาช่องบรรจุแร่ธาตุขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ถ้าหากต้องการบรรจุแร่ธาตุ ให้ปิดน้ำและเครื่องก่อน แล้วจึงค่อยใส่แร่ธาตุลงในช่องบรรจุ

 

ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

12-05-2019
Adsense SEOlnwza