ทำไมต้องมี เครื่องกรองน้ำ
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ทำไมต้องมี เครื่องกรองน้ำ


น้ำดื่มถือเป็นสิ่งสำคัญกับร่างกายของคนเรา แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ำที่เราใช้ดื่มทุกวันนั้นสะอาดปลอดภัย เพราะฉะนั้น เครื่องกรองน้ำ จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ควรจะมีติดบ้านไว้ใช้งาน

 

     น้ำ ถือมีความสำคัญต่อชีวิต และเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต โดย 2 ใน 3 ส่วน ของคนเรา ประกอบขึ้นจากน้ำ การทำงานทุกระบบในร่างกายประกอบขึ้นจากน้ำ ( 65-70 %ของน้ำหนัก ) การทำงานทุกระบบในร่างกายจะต้องอาศัยปริมาณน้ำอย่างเพียงพอในการ รักษาสภาวะสมดุล การทำงานการหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันหนึ่ง ๆ ร่างกาย จะสูญเสียน้ำในประมาณ 2-3 ลิตร ทั้งทางปัสสาวะ เหงื่อ ลมหายใจ และอุจจาระ ดังนั้นจึงควรมีการดื่มน้ำทดแทนประมาณ 8-12 แก้วต่อวัน เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสีย และเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ ทั้งนี้ เพราะน้ำดื่มมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น

-น้ำเป็นตัวหล่อลื่นสำหรับอวัยวะต่าง ๆ เช่น ไขข้อ

-น้ำเป็นตัวนำอาหาร อากาศ ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

-น้ำเป็นตัวนำของเสียออกจากร่างกาย

-น้ำเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย

     แต่น้ำที่คนเราใช้อุปโภคอยู่ทุกวันนี้มีความสะอาดเพียงพอหรือไม่ มีสิ่งเจือปนใดบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกมองข้ามไปเพราะเรามักใช้ความไว้วางใจส่วนนี้กับการ ประปา เครื่องกรองน้ำ และน้ำดื่มบรรจุขวดแทนซึ่งคุณคิดว่าทางเลือกเหล่านั้นน่าเชื่อถือ และไว้ใจได้ ทราบหรือไม่ว่าหากเราดื่มน้ำที่ไม่สะอาดจะทำให้ ร่างกายของเราทำงานหนักขึ้น เช่น ไต

     ดังนั้น หากร่างกายของคนเราได้รับน้ำที่มีสารหนัก หรือไม่สะอาดเพียงพอ ไตก็จะทำหน้าที่ในการกรองหนักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสารหนักแขวนลอยต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำที่เรามองไม่เห็น เช่น สารตะกั่ว คอปเปอร์ออกไซด์ ( สนิมคอปเปอร์ ) หรือแม้แต่เชื้อโรคต่าง ๆ

 

          ทางเลือกในการดื่มน้ำ

1. น้ำฝน

     ขณะนี้น้ำฝนเป็นที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษ ดังนั้น น้ำฝนที่สะอาดจจึงกลายเป็นฝน กรดไปแล้ว หลังคาที่รองรับน้ำฝน และภาชนะที่กักเก็บน้ำฝน บางครั้งมีความสกปรกจึงทำให้น้ำฝนนั้นสกปรกได้

2. น้ำบ่อ และน้ำบาดาล

     การต้มน้ำดื่ม เคยทราบกันหรือไม่ว่าคลอรีนในน้ำเมื่อรวมตัวกับซากพืชซากสัตว์ และเมื่อได้รับความร้อน จากการต้ม จะทำ ให้เกิดสารคลอโรฟอร์ม และสารไตรฮาโลมีเทน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้ น้ำที่ผ่านชั้นดินหินทรายเป็นการกรองทางธรรมชาติที่สามารถกรองสิ่งสกปรกออกไปได้ส่วนหนึ่ง แต่ปัจจุบันชั้นดินหินทรายเหล่านั้นไม่สามารถกรองสารตะกั่ว ยาปราบศัตรูพืช รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ ทีปนเปื้อนอยู่ในดินนั้นได้

3. การกรองน้ำ

     ปัจจุบันมีคนจำนวนมากหันมาพึ่ง เครื่องกรองน้ำ เนื่องจากผู้บริโภค ให้ความสนใจกับสุขภาพ อนามัยมากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

     ปัจจุบันคนจำนวนมากนิยมใช้ เครื่องกรองน้ำ เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถกรองน้ำได้มีประสิทธิภาพ และยังสามารถควบคุมความสะอาดของน้ำได้ซึ่ง เครื่องกรองน้ำ ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ซึ่งในแต่ละชนิดมีกระบวนการกรองแตกต่างกันออกไป โดยการเลือกสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ในการใช้งาน มีตั้งแต่การกรองน้ำที่สะอาดที่สุด จนถึงแบบธรรมดา โดยในที่นี้จะขออธิบายระบบทั่วไปที่เป็นสากล และใช้กันอยู่ทั่วโลก

 

     การกรองระบบ Reverse Osmosis ( RO. ) เป็นวิธีการกรองน้ำที่ได้สะอาดที่สุด แต่ราคาจะสูงกว่าระบบอื่น ๆ และควรติดตั้งให้ถูกวิธี เพราะจะต้องมีการต่อน้ำทิ้ง เนื่องจากไส้กรองหลักคือ Membrane Filter มีความละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน ทำให้จำเป็นต้องมีแรงดันน้ำมากพอสมควรในการกรอง และน้ำบางส่วนที่ไม่สามารถผ่าน Membrane ได้ก็จะถูกระบายออก และมีไส้กรองต่าง ๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานของ Membrane Filter และไส้กรอง แต่ละชนิดยังทำหน้าที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง Sediment Filter กรองฝุ่นขนาด 5 ไมครอน จะดักฝุ่นผงละเอียดที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Pre-Carbon Filter มีหน้าที่กำจัดคลอรีน, กลิ่น และสี ในขณะน้ำไหลผ่าน

ขี้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Reverse Osmosis Membrane Filter ซึ่งมีความละเอียด 0.0001 ไมครอน สามารถกรองพิษต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำ เช่น สารเคมี สารตะกั่ว ปรอท ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อมะเร็ง และสารละลายได้ถึง 98%

ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง Post-Carbon Filter เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งมีหน้าที่ปรุงแต่งรสของน้ำ และขจัดกลิ่น สีก๊าซที่ยังเหลือในน้ำ และปรับสภาพของน้ำให้เป็นธรรมชาติ

 

     การกรองแบบ Ultrafiltration ( UF. ) เป็นการกรองน้ำที่สะอาดรองมาจากระบบ RO. สามารถดื่มได้อย่างมั่นใจ และยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมาก โดยมีความละเอียดของไส้กรอง Ultrafiltration Membrane 0.01 ไมครอน ทำให้ได้น้ำที่บริสุทธิ์ อุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ส่วนขั้นตอนต่าง ๆ จะเหมือนกับระบบ Reverse Osmosis ( RO. ) แต่จะมีข้อแตกต่างตรงที่ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งจะเปลี่ยนไส้กรองจากไส้กรอง RO.Membrane เป็นไส้กรอง Ultrafiltration Membrane ( UF. ) ซึ่งมีความละเอียด 0.01 ไมครอน การใช้ระบบการกรองระบบ UF. การติดตั้งจะง่ายกว่าแบบระบบ RO. โดยสามารถติดตั้งได้เองสะดวก

 

     การกรองแบบธรรมดา ( Conventional Filtration ) เป็นการกรองน้ำที่สะอาดกว่าการที่จะนำน้ำประปามาบริโภคโดยตรงในระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ขั้นตอนการกรองจะไม่มีไส้กรองหลักคือ Membrane เพื่อความมั่นใจว่าน้ำที่ผ่านการกรองระบบนี้บางรุ่นจะเพิ่มอัลตร้าไวโอเล็ต เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีอีกขั้นตอนหนึ่ง และราคาถูก หรือน้ำที่มีพวกหินปูน ผสมอยู่มาก เช่นน้ำบาดาล

 

     ดังนั้น การที่จะเลือก เครื่องกรองน้ำ ก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่จะได้น้ำที่สะอาด และตรงต่อการใช้งานรวมถึงการดีไซน์เพื่อให้เหมาะสมกับบ้าน หรือพื้นที่ที่ติดตั้ง และเพื่อสุขภาพ ที่ดีควรใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับร่างกาย ควรให้ร่างกายของเราได้รับแต่น้ำที่สะอาด เพื่อยืดอายุอวัยวะต่าง ๆ ของเราไม่ให้ทำงานหนักเกินความจำเป็น รวมถึงการดูแลรักษา เครื่องกรองน้ำ โดยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไส้กรอง หรือล้างสารกรองอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดอยู่ตลอดเวลา

 

          วิธีการเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำ

1. สภาพน้ำที่ใช้อยู่ เช่น น้ำประปา หรือน้ำบาดาล หากเป็นน้ำประปาทั่วไป ควรใช้แบบ RO. หรือ UF. เพราะออกแบบไส้กรองกรองต่าง ๆ มาสำหรับใช้กับน้ำประปาโดยตรงเลยทีเดียว แต่หากเป็นน้ำบาดาลควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ เพื่อทำการวิเคราะห์สภาพน้ำว่ามีความเป็นกรด หรือด่างหรือไม่ หรือมีหินปูนมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้เพิ่มสารกรอง หรือไส้กรอง จำพวกเรซิน ลงไปโดยเราก็จะได้ เครื่องกรองน้ำ ที่ใช้กับสภาพน้ำนั้น ๆ ได้จริง

2. ราคา หากมีความต้องการเครื่องน้ำอย่างดีที่สุด ต้องเป็นแบบ RO. เพราะสะอาดที่สุดมั่นใจได้ 100% รองลงมาราคาย่อมเยาหน่อยก็เป็นแบบ UF นอกเหนือจากนี้ไม่อยากแนะนำเนื่องจากอาจจะได้คุณภาพน้ำที่ไม่คุ้มค่าเงินแล้วยังไม่จำเป็นหรือเกินความจำเป็น

3. คุณภาพของเครื่องที่ใช้ร่วมกับระบบการกรองต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการออกแบบเพิ่มเติมความสะดวกต่าง ๆ เช่น เป็นระบบน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ต้องดูว่าถังน้ำร้อน หรือน้ำเย็น เป็นสแตนเลสหรือไม่ หรือมีการใช้ตะกั่วเป็นการเชื่อมรอยต่อหรือไม่ เพราะหากใช้สารตะกั่วหรือผสมตะกัวในถังน้ำร้อน หรือน้ำเย็น อาจทำให้เราได้รับสารตะกั่วเข้าร่างกายตลอดเวลา จะเป็นผลให้การพัฒนาการทางสมองต่าง ๆ ช้าไปด้วย โดยเฉพาะกับเด็ก

4. การรับประกันต่าง ๆ โดยปกติระบบการกรองน้ำจะไม่มีการรับประกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในแต่ละที่

5. รูปทรงต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานในบ้าน ซึ่งปัจจุบันมีการออกแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สวยงาม และเข้ากับทุกพื้นที่

6. การบริการหลังการขาย มีการบริการเปลี่ยนไส้กรอง หรือมีไส้กรองขายให้หลังจากซื้อเครื่องแล้วหรือไม่หากต้องการความสะดวกสบายก็ใช้บริการกับบริษัทฯ ต่าง ๆ ที่ให้บริการถึงที่บ้าน และมีการเช็คคุณภาพน้ำให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนไส้กรอง หรือเข้าไปบริการ

7. ไส้กรองที่ใช้กับเครื่อง ๆ มีคุณภาพหรือไม่ ให้ดูสเปคต่าง ๆ ที่ติดอยู่บนไส้กรอง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ไส้กรองที่มีคุณภาพ เนื่องจากมี่หลาย บริษัทฯ นำไส้กรองที่คุณภาพต่ำกว่าราคาที่เราจะซื้อมาให้บริการ ดังนั้นหากใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ตันเร็ว ให้เช็คคุณภาพน้ำว่ามี สารแขวนลอยมากน้อยหรือไม่ หาคุณภาพน้ำสารแขวนลอยปกติแสดงว่าไส้กรองนั้น ๆ คุณภาพต่ำ ไม่ต้องไปใช้บริการ โดยไส้กรองต่าง ๆ จะมี 2 ลักษณะถังเก็นน้ำ ร้อนและน้ำเย็นควรเป็นสแตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิม หรือไม่ใช้ตะกั่ว

-เป็นสารกรอง โดยปกติจะใช้กับรุ่นเก่า ๆ หรือที่เป็น เครื่องกรองน้ำ ชนิดเติมสารกรอง เหมือนกับ ใช้กับอุตสาหกรรมโดยจะต้องล้างสารกรอง เป็นประจำ

-เป็นไส้กรองชนิดที่ต้องเปลี่ยน ซึ่งสะดวกสบายกว่าแบบแรก จะเป็นไส้กรองชนิดแท่ง

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

วิธีล้าง สารกรองน้ำ ของ เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำ สามารถ กรองน้ำ แต่ละประเภท ได้จริงหรือไม่