สิ่งปนเปื้อนภายในน้ำที่ เครื่องกรองน้ำ สามารถกรองได้
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

สิ่งปนเปื้อนภายในน้ำที่ เครื่องกรองน้ำ สามารถกรองได้


เครื่องกรองน้ำ มีการทำงานผ่านไส้กรอง ชั้นต่าง ๆ ที่สามารถกรอง สิ่งปนเปื้อนที่อาจปะปนมากับ น้ำประปาได้ ซึ่งไส้กรองแต่ละชั้น จะมีบทบาทในการกรอง สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ภายในน้ำแตกต่างกันไป

 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน น้ำประปาที่เราใช้กัน จะได้การรองรับว่ามีมาตรฐาน สะอาด สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย แต่การใช้ เครื่องกรองน้ำ ร่วมด้วย จะเพิ่มความมั่นใจให้กับการบริโภคน้ำดื่มในแต่ละวันได้ เพื่อให้น้ำดื่มมีความสะอาด บริสุทธิ์ ไร้สิ่งปนเปื้อนภายในน้ำ ซึ่งคุณสมบัติของ เครื่องกรองน้ำ สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนภายในน้ำได้ ดังต่อไปนี้

 

สารแขวนลอย

 

สารผสมของสสารชนิดต่าง ๆ ที่มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 1 ไมโครเมตร เช่น ทรายในน้ำ หรือฝุ่นผงต่าง ๆ ภายในน้ำ เครื่องกรองน้ำ สามารถดักจับได้ในชั้นแรกของการกรอง เนื่องจาก เป็นสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่ โดยจะถูกจับได้ใน ชั้นไส้กรอง PolyPropylene หรือไส้กรองชนิดหยาบ

 

สารคลอรีน

 

ในกระบวนการผลิต น้ำประปา ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการใช้ สารคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรค จำพวกไวรัส แบคทีเรีย และโปรโตซัว ภายในน้ำได้ หากน้ำประปามีคลอรีนตกค้าง ในปริมาณมากเกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ หากมีการสะสมของสารคลอรีน ภายในร่างกายมากขึ้น เครื่องกรองน้ำที่มี ไส้กรองคาร์บอน จะสามารถช่วยกำจัด สารคลอรีน ที่อยู่ภายในน้ำได้ รวมไปถึง สารเคมีชนิดอื่น ๆ

 

เชื้อโรคต่าง ๆ

 

ถึงแม้ว่า การผลิตน้ำประปา จะมีการใช้คลอรีน เพื่อกำจัดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และโปรโตซัวออกไปแล้ว แต่หากผู้บริโภค ยังเกิดความไม่มั่นใจในการใช้น้ำ ก็สามารถใช้ เครื่องกรองน้ำ ในการกรองเชื้อโรคต่าง ๆ เหล่านี้อีกขั้นหนึ่งได้ โดยต้องเลือก เครื่องกรองน้ำที่มี ไส้กรองนาโนคุณภาพสูง ( Nano Filtration ) จึงจะสามารถกรอง สิ่งสกปรกเหล่านี้ที่มีขาดเล็กมาก ๆ ได้อย่างดี

 

การใช้ เครื่องกรองน้ำ จะช่วยทำให้ น้ำประปาที่นำมาบริโภคเป็น น้ำดื่ม มีความสะอาด บริสุทธิ์ และปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ เหล่านี้ที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำได้ รวมไปถึง เครื่องกรองน้ำ ยังสามารถกรอง กลิ่น สี และความกระด้างของน้ำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ อีกด้วย 

 

คุณสมบัติของ เครื่องกรองน้ำ อัลคาไลน์

 

เครื่องกรองน้ำ อัลคาไลน์ หรือ เครื่องทำน้ำด่าง ( Alkaline Water Ionizer ) เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีความละเอียดในกรองสูงถึง 0.4 -0.7 ไมครอน สามารถกรองแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ และยังมีคุณสมบัติมากกว่า เครื่องกรองน้ำชนิดต่าง ๆ คือ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ ความเป็นกรด-ด่างของน้ำได้ ด้วยกระบวนการแยกน้ำ ด้วยกระแสไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส ( Electrolysis ) ที่จะทำให้ได้น้ำดื่มที่มีสภาพเป็นด่าง มีค่า pH อยู่ที่ 8.0 -9.0 เรียกว่า น้ำอัลคาไลน์ ( Alklaine Water ) หรือน้ำด่าง ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ช่วยในการดูดซึมเข้าไปจับไขมันส่วนเกิน และโลหะหนักในร่างกายได้ดีขึ้น

 

นอกจากนี้ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ที่ผ่านกระบวนการอิเล็คโทรลิซิสจาก เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) จะมีโมเลกุลของน้ำดื่มเล็กลง ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย และขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้อย่างดี เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง ทำให้รู้สึกสดชื่นได้เป็นอย่างดี

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก   เครื่องกรอง น้ำด่าง ( อัลคาไลน์ ) รุ่นใหม่ AL-808A S2 ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water Ionizer By ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

พิจารณาก่อนทำการเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer )

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ด้วย เครื่องกรองน้ำ


Tag :