เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) จำเป็นจริงไหม
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) จำเป็นจริงไหม


องค์การอนามัยโลก ( WHO ) กล่าวว่า บนโลกของเรา ในทุกวันนี้มีคนตาย เนื่องจากโรคที่ติดเชื้อ มากับน้ำถึง 25,000 คนต่อวัน เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อจะกรอง สารเจือปนต่าง ๆ นี้ออกไป

 

น้ำที่ใช้ดื่ม มีสิ่งเจือปนอยู่มาก มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนมากกว่า 2,100 ชนิด และ หลายชนิด มีอันตรายต่อสุขภาพ เราจึงต้องระวังอันตราย จากน้ำดื่มที่ปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เกิดเทคโนโลยี เพื่อป้องกันตนเอง และ ครอบครัว ให้ปลอดภัย จากโรคที่มาจากน้ำ นั่นคือ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) นั่นเอง

 

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) ทำให้ได้น้ำดื่มมีคุณภาพ และ มีความจำเป็นขึ้นทุกวัน เพราะปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำดื่ม เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และ โลหะหนัก ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งมีความจำเป็น ที่จะได้น้ำดื่มในอุดมคติ  คือ มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ มีเกลือแร่ที่จำเป็น และ มีโมเลกุลของน้ำขนาดเล็ก เพื่อสุขภาพที่ดี ของทุกคนในครอบครัว

 

กระบวนการ ก่อนจะมาเป็น น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ( Alkaline water )

น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ( Alkaline water ) มีกระบวนการ แยกองค์ประกอบ ทางเคมีของน้ำ โดยใช้ไฟฟ้า เข้ามาเป็นสิ่งที่ช่วย หรือ ที่เป็น กระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส ( Electrolysis ) เป็นการทำด้วยวิธีที่ซับซ้อน โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้า โดยตรงลงไปในน้ำ ผ่านแผ่นตัวนำไฟฟ้าขั้วลบ ซึ่งจะได้ น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ( Alkaline water ) ที่มีประจุลบ ส่วนแผ่นตัวนำไฟฟ้า ขั้วบวกจะได้ น้ำอะซิดิก ( Acetic Water ) ที่มีประจุบวก สิ่งที่ได้มาอีกอย่าง คือ แร่ธาตุ

 

- น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ( Alkaline water ) มีแร่ธาตุ ที่มีความเป็นด่าง อาทิเช่น แคลเซียม ( Ca ) โซเดียม ( Na ) แมกนีเซียม ( Mg ) และ โพแทสเซียม ( K )

- น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ( Alkaline water ) ก็มีแร่ธาตุ ที่มีความเป็นกรด อาทิเช่น คลอไรด์ ( Cl ) ซัลเฟอร์ ( S ) ฟลูออไรด์ ( F ) และ ฟอสฟอรัส ( P )

 

ในระหว่าง กระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส ( Electrolysis ) นั้น เป็นการทำให้กลุ่ม โมเลกุลในน้ำจะลดลง จากปริมาณ 11 - 13 โมเลกุล ต่อกลุ่ม ให้ลดเหลือเพียง 6 โมเลกุล ต่อกลุ่มน้ำเท่านั้น นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ( Alkaline water ) มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่า น้ำธรรมดาทั่วไปมาก ทำให้เมื่อดื่มเข้าไปแล้ว น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง ( Alkaline water ) จะสามารถดูดซึมน้ำ เข้าไปยังเซลล์ได้ดีมาก ทำให้ร่างกาย ได้รับความชุ่มชื้นดีกว่าเดิม เพราะมีตัวพาสารอาหาร เข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญได้เร็วยิ่งขึ้น และ ช่วยให้เซลล์ ขับของเสียออกมา ซึ่งเป็นการช่วย ขับของเสีย ออกจากร่างกายนั่นเอง

 

ดังนั้น การมี เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) เพื่อทำน้ำดื่มในบ้านจึงเหมาะสม เพราะเรากรองน้ำด้วยตัวเราเอง จึงเกิดความเชื่อมั่น และ ประหยัดในระยะยาว สะดวกกว่าการซื้อน้ำขวดมาใช้ ยิ่งไปกว่านั้นการมีน้ำดื่มที่สะอาด ก่อให้เกิดประโยชน์ กับร่างกาย และ สามารถรักษา สุขภาพร่างกาย ของเราได้อีกด้วย

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

พิจารณาก่อนทำการเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ได้นะ


Tag :