เพิ่มทางเลือกของ น้ำดื่ม ด้วย เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

เพิ่มทางเลือกของ น้ำดื่ม ด้วย เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์


เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) เป็นเครื่องกรองน้ำ ที่สามารถผลิต น้ำดื่ม ที่สะอาด และบริสุทธิ์ได้ 2 รูปแบบ คือ น้ำเปล่าที่มีค่า pH เป็นกลาง และน้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำด่าง ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกดื่มได้

 

เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ กรองน้ำให้สะอาด ที่หลายครัวเรือน เลือกใช้งานในการผลิต น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค ภายในครัวเรือน โดยเครื่องกรองน้ำ มีการทำงานทำความสะอาด น้ำด้วยการผ่าน ไส้กรองชั้นต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเครื่อง ชั้นกรองในแต่ละชั้น จะช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น สารแขวนลอย สารเคมี คลอรีน กลิ่น รสชาติ สี หรือสิ่งไม่พึ่งประสงค์ ที่มากับน้ำประปาได้ จึงช่วยสร้าง ความมั่นใจในการดื่มน้ำของผู้ใช้งานได้

 

เครื่องกรองน้ำด่างอัลคาไลน์ ดีกว่า เครื่องกรองน้ำทั่วไปอย่างไร?

 

ในปัจจุบัน เครื่องกรองน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ น้ำดื่ม ที่หลายครัวเรือนเลือกใช้งานกัน ซึ่งเครื่องกรองน้ำ ที่มีขายทั่วไปในปัจจุบัน มีความสามารถหลัก คือ การกรองน้ำให้มีความสะอาด และบริสุทธิ์ขึ้น โดยน้ำดื่มที่ได้มาจะเป็น "น้ำเปล่า" ที่มีความสะอาด บริสุทธิ์ และความเป็นกรดด่าง อยู่ในระดับค่า pH ของน้ำเป็นกลาง ผู้บริโภค จึงสามารถเลือกดื่มได้เพียง แค่น้ำเปล่า เท่านั้น

 

แตกต่างจาก เครื่องกรองน้ำด่างอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) ที่เป็นเครื่องกรองน้ำ ที่สามารถผลิต น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) หรือ น้ำด่าง ภายในเครื่องเดียวกันได้ โดยการผลิตน้ำอัลคาไลน์ จะเกิดขึ้นหลังจาก การกรองน้ำ ผ่านไส้กรอง ที่มีความละเอียดสูง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

น้ำที่ผ่านการกรอง จะถูกนำไปผ่าน กระบวนการ แยกกรดด่างด้วยไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า กระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส  ( Electrolysis )  ทำให้ได้น้ำที่มีค่าเป็นกรด หรือน้ำอะซิดิส ( Acidic Water) และ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ที่มีสภาพเป็นด่าง มีค่า pH อยู่ในช่วง 8.5 -10.5 ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถเลือกใช้ ระดับความเข้มข้นของน้ำอัลคาไลน์ได้ ตามความเหมาะสม

 

การใช้งาน เครื่องกรองน้ำด่างอัลคาไลน์

 

ในขั้นแรก ให้เปิดก๊อกน้ำให้ไหลเข้าไปยังตัวเครื่อง เมื่อหน้าจอติด ให้ผู้ใช้งานเลือก ประเภทของ น้ำดื่ม ว่าต้องการให้เครื่องทำ น้ำเปล่า หรือน้ำอัลคาไลน์ หากเป็น น้ำเปล่า ให้กด Purified หากต้องการ น้ำอัลคาไลน์ ให้เลือกปุ่ม  “Alkaline 1” “Alkaline 2” หรือ “Alkaline 3” สามารถ เลือกความเข้มข้นของการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

 

เมื่อกดคำสั่งเรียบร้อย ขั้นแรกในการทำงานของ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) คือ การกรองน้ำให้ มีความสะอาด บริสุทธิ์ ด้วยการกรอง สิ่งไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในน้ำ รวมไปถึง สี กลิ่น และรสของน้ำได้ ผ่านไส้กรองภายใน เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ มีความละเอียดในการกรองถึง 0.4-07.ไมครอน จึงสามารถกรองแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้

 

หากคุณเลือก น้ำเปล่า น้ำจาก ทั้งท่อบน และล่างจะถูกกรอง โดยไม่ผ่าน กระบวนการ การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า หลังจาก ขั้นตอนกรอง ความสะอาดเรียบร้อย คุณสามารถนำน้ำมาดื่มได้เลย แต่หากคุณเลือก น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำที่ได้หลังจากการกรองทำความสะอาดเสร็จแล้ว จะถูกนำไปผ่าน กระบวนการแยกน้ำ ด้วยไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส  ( Electrolysis )  ทำให้ได้ น้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) ที่มีสภาพเป็นด่าง มีค่า pH อยู่ในช่วง 8.5 -10.5 ตามระดับความเข้มข้นของน้ำที่เลือกไว้

 

ดังนั้น การใช้ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) จึงเป็นทางเลือกของ เครื่องกรองน้ำที่ดี เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการดื่มน้ำสะอาด บริสุทธิ์ และสามารถเลือก ดื่มแบบน้ำเปล่า หรือน้ำอัลคาไลน์ได้ ตามความต้องการ

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก   เครื่องกรอง น้ำด่าง ( อัลคาไลน์ ) รุ่นใหม่ AL-808A S2 ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water Ionizer By ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

สิ่งปนเปื้อนภายในน้ำที่ เครื่องกรองน้ำ สามารถกรองได้

เครื่องกรองน้ำด่าง มันดีและมีประโยชน์อย่างไรต่อเรา


Tag :