ผลิต น้ำดื่ม ที่มีคุณภาพ ด้วย เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ผลิต น้ำดื่ม ที่มีคุณภาพ ด้วย เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์


การเลือกดื่มน้ำ ในแต่ละวัน เราควรเลือกดื่มน้ำที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถผลิตได้ด้วย เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water Ionizer ) โดยคุณภาพของ น้ำดื่ม จะมีอะไรบ้าง มาติดตามกันครับ

 

การดื่มน้ำ เป็นสิ่งที่มี ความสำคัญต่อ การดำรงชีวิตของ มนุษย์เรา เป็นอย่างมาก โดยในแต่ละวันเราควร ดื่มน้ำให้ได้ อย่างน้อย 8 แก้ว ต่อวัน จึงจะเพียงพอต่อ ความต้องการของ ร่างกาย นอกเหนือ จากปริมาณน้ำ ที่ ต้องดื่ม ให้เพียงพอแล้ว การดื่มน้ำ เราจะต้องเลือก น้ำดื่ม ที่มีคุณภาพ อีกด้วย

 

การเลือก ดื่มน้ำ ที่มีคุณภาพ หากยึดหลักในการดื่มง่าย ๆ คือ การดื่มน้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งการเข้าถึง น้ำดื่มที่สะอาด และปลอดภัยนี้ ถือเป็น สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล เป็นหนึ่งใน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เลยทีเดียว

 

คุณภาพของน้ำดื่ม หากยึดตาม เกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข ที่ว่าด้วยเรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อควบคุมให้ น้ำดื่ม มีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค ประกาศได้กำหนด เกณฑ์มาตรฐาน ของน้ำดื่มเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

 

1. ด้านฟิสิกส์

 

คุณภาพด้านฟิสิกส์ หรือคุณภาพทางกายภาพ ของน้ำดื่ม ได้แก่ สี กลิ่น ความขุ่น และความเป็นกรดด่าง ต้องไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ และมีคุณสมบัติของน้ำดื่่ม ในด้านสี กลิ่น ความขุ่น และความเป็นกรดด่าง ตามค่า ดังนี้

  • สีของน้ำดื่ม : ต้องมีค่าสี ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิต
  • กลิ่น : ต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมถึง กลิ่นคลอรีน
  • ความขุ่น : น้ำต้องมีความขุ่น ไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล
  • ค่าความเป็นกรดด่าง : ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5

 

2. ด้านเคมี

 

เป็นคุณสมบัติในด้านของ การปนเปื้อนของ โลหะหนัก สารพิษ ชนิดต่าง ๆ ที่อาจมีปนเปื้อนอยู่ ภายใน น้ำดื่ม ว่าไม่ควรมีปริมาณของ สารเหล่านั้น เกินในปริมาณเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น

 

  • สารหนู ต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร
  • โครเมียม ต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร
  • ปรอท ต้องไม่เกิน 0.002 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร

เป็นต้น

 

3. ด้านจุลินทรีย์

 

น้ำดื่มที่ไม่สะอาด เราจะสามารถพบ เชื้อจุลินทรีย์ได้ หากเราบริโภค น้ำเหล่านี้เขาไป สู่ร่างกาย อาจก่อให้เกิด อาการเจ็บป่วย หรือเกิดโรคที่มี น้ำเป็นสื่อ ตามมาได้ โดยชนิดของ เชื้อจุลินทรีย์ ที่สามารถพบได้ใน น้ำดื่ม เช่น แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว เป็นต้น น้ำดื่มที่ดี มีคุณภาพด้านจุลินทรีย์ ต้องปราศจาก จุลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดโรค

 

ผลิต น้ำดื่มคุณภาพ ด้วย เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

 

เครื่องกรองน้ำ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำหน้าที่ ช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น สารแขวนลอย สารเคมี คลอรีน กลิ่น รสชาติ สี หรือสิ่งไม่พึ่งประสงค์อย่าง แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ  ที่มากับน้ำประปา โดยนำน้ำมา กรองผ่าน ไส้กรอง ชั้นต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่องกรองน้ำ เพื่อทำการดูดซับสี ขจัดกลิ่น และกรองเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจมีอยู่ภายในน้ำ และส่งน้ำที่มี ความสะอาด และบริสุทธิ์ ออกมาให้เราดื่มได้

 

โดยเครื่องกรองน้ำ ที่มีวางขาย อยู่ในท้องตลาด ส่วนใหญ่ จะผลิตน้ำดื่มที่เป็น "น้ำเปล่า" ที่มีความสะอาด บริสุทธิ์ และความเป็นกรดด่าง อยู่ในระดับค่า pH ของน้ำเป็นกลาง เท่านั้น แต่หาก ผู้บริโภค ต้องการเลือกดื่ม น้ำอัลคาไลน์ หรือ น้ำด่าง เพิ่มเติม ควรเลือกใช้ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ หรือ เครื่องกรองน้ำด่าง ( Alkaline Water Ionizer ) ที่สามารถได้ทั้ง น้ำเปล่า และน้ำอัลคาไลน์

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก   เครื่องกรอง น้ำด่าง ( อัลคาไลน์ ) รุ่นใหม่ AL-808A S2 ตราแมนเนเจอร์ ( Alkaline Water Ionizer By ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

วิธีเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำด่าง ( Alkaline Water Ionizer )

น้ำแต่ละประเภท กรองด้วย เครื่องกรองน้ำ ( Water Ionizer ) ได้หรือไม่


Tag :