Alkaline Water Ionizer
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

กรองน้ำด่างจากน้ำประปา ดีกว่ากรองจากแหล่งน้ำอื่นอย่างไร


หากพูดถึงแหล่งน้ำที่ใช้ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ก็คงจะหนีไม่พ้นน้ำประปาแน่นอน แต่หากคุณอาศัยอยู่ต่างจังหวัด อาจใช้แหล่งน้ำอื่นที่ไม่ได้มาจากการประปาก็ได้ เช่น น้ำบาดาล น้ำฝนจากธรรมชาติ ว่าแต่แหล่งน้ำแต่ละแหล่งแตกต่างกันอย่างไร แล้วทำไมกรองน้ำด่างจากน้ำประปาถึงดีที่สุด วันนี้เรามีคำตอบค่ะ

 

น้ำประปาคือน้ำแบบไหน


น้ำประปา เกิดจากการนำน้ำดิบสูบเข้าไปในถังตกตะกอน และนำมาฆ่าเชื้อโรคด้วยกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจึงใช้แรงดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อส่งน้ำไปยังท่อน้ำต่าง ๆ ของผู้ใช้น้ำ น้ำที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว จึงเป็นน้ำสะอาดที่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งมีแร่ธาตุต่าง ๆ ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการบริโภค โดยการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา จะต้องตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มที่กำหนด จากนั้นการประปาส่วนภูมิภาค จึงจ่ายน้ำไปยังประชาชนผ่านก๊อกน้ำและวาล์วจ่ายน้ำที่ติดตั้งไว้


น้ำประปามาจากไหน


1. น้ำบาดาล


    เป็นแหล่งน้ำที่ถูกกักเก็บ หรือสะสมอยู่ใต้ดิน อาจสะสมอยู่ตามรอยแยกตัวของชั้นหิน น้ำที่มาจากใต้ดินเป็นน้ำจืดที่มีความใสเนื่องจากผ่านการกรองโดยชั้นหิน กรวด ทรายมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่มักพบสนิม และโลหะหนักผสมอยู่ด้วยเช่นกัน แหล่งน้ำประเภทนี้หากสูบน้ำมาใช้มากเกินไป อาจส่งผลให้แผ่นดินทรุดตัวลงได้ 


2. แหล่งน้ำดิบผิวดิน


แบ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผิวดิน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ส่วนแหล่งน้ำดิบผิวดินที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ เขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำดิบที่มนุษย์สร้างขึ้น มีโอกาสปนเปื้อนสิ่งสกปรกได้ง่ายกว่าแหล่งน้ำดิบธรรมชาติ เนื่องจากต้นน้ำที่ไหลมาอาจเป็นแหล่งสะสมน้ำเสีย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างสารเคมีสูง จึงทำให้ผู้ผลิตน้ำประปาจากแหล่งเหล่านี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดน้ำเสีย มากกว่าแหล่งน้ำดิบที่มาจากธรรมชาติ

 

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา


1. สูบน้ำแรงดันต่ำ


โรงสูบน้ำแรงต่ำ จะสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำอื่นที่ตระเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อนำเข้าสู่ระบบผลิต โดยน้ำดิบที่สูบมาจะต้องไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรสชาติ นอกจากนี้จะต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งการประปานครหลวงที่เป็นผู้ผลิตจะวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพน้ำดิบตลอดเวลาเพื่อรักษามาตรฐานของน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค


2. ถังกวน


เมื่อน้ำดิบถูกส่งเข้ามายังระบบผลิตแล้ว น้ำจะถูกรวมลงไปในถังกวน จากนั้นผู้ผลิตจะนำสารส้ม และปูนขาวใส่ลงไปในน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาดยิ่งขึ้น โดยสารส้มจะช่วยให้น้ำตกตะกอน ส่วนสารละลายปูนขาว จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย และตะไคร่น้ำ นอกจากนี้ยังเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในน้ำด้วย


3. ถังตกตะกอน


จากนั้นจึงปล่อยน้ำจากถังกวนไหลลงไปยังถังตกตะกอน เพื่อให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวเป็นตะกอนขนาดใหญ่และตกลงสู่ก้นถัง น้ำที่ได้จากกระบวนการนี้จึงใสสะอาด และไหลตามรางรับน้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป ส่วนตะกอนจะถูกดูดทิ้งออกจากระบบ


4. ถังกรอง


นำน้ำที่ได้จากถังตกตะกอนมาใส่ในถังทรายที่มีทรายหยาบ และทรายละเอียดใส่เอาไว้ เพื่อกรองเอาตะกอนที่มีขนาดเล็กมากในน้ำ ซึ่งการกรองลักษณะนี้จะช่วยให้น้ำใสสะอาดมากขึ้น น้ำที่ได้จึงมีความขุ่นหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ผู้ผลิตจะต้องทำความสะอาดทรายกรองเป็นประจำเพื่อให้กรองน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


5. คลอรีน


นำคลอรีนใส่ลงไปในน้ำ ที่ผ่านการกรองด้วยถังกรองในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ในน้ำ โดยคลอรีนที่ใส่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้น้ำ จากนั้นนำน้ำเก็บใส่ถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่ายต่อไป โดยน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน จะถูกนำไปใช้เป็นน้ำประปาเพื่อนำจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป


6. การควบคุมคุณภาพน้ำประปา


จากนั้น การประปาส่วนภูมิภาคจะตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาด และปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค


7. การสูบจ่าย


การประปาส่วนภูมิภาคจะจ่ายน้ำไปยังบ้านเรือนของผู้บริโภคผ่านท่อส่งน้ำ โดยส่งน้ำจากหอถังสูงที่ให้บริการในพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ที่ไกลออกไป หรือจ่ายผ่านเครื่องอัดแรงดันน้ำ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

 

สิ่งแปลกปลอมที่อาจพบได้ในน้ำประปา


1. อะมีบา (Amoeba)


เป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่พบได้ในน้ำจืด หากอะมีบาเข้าสู่ร่างกายผ่านน้ำดื่มแล้วจะอาศัยอยู่ในลำไส้เล็ก จากนั้นจึงแบ่งตัวออก และเดินทางไปยังลำไส้ใหญ่ พร้อมกับอาหารที่เราทานเข้าไป อะมีบาจะฝังตัวเข้าไปในผนังลำไส้ใหญ่ เพื่อกินเศษอาหารและแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่  ทำให้แผลอักเสบบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของโรคบิด ทั้งนี้หากน้ำประปาที่คุณใช้มาจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาด ไม่ได้ผ่านการกรองด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน  ก็สามารถพบอะมีบาในน้ำได้ด้วย แต่ถ้าเป็นน้ำประปาที่มาจากการประปานครหลวง ไม่มีทางพบอะมีบาแน่นอน เนื่องจากภายในระบบมีคลอรีนสำหรับกำจัดเชื้ออะมีบา และสิ่งสกปรกต่าง ๆ


2. ตัวร้อยขา (Sand Worm)


เป็นสัตว์ประเภทหนอนมีปล้องเหมือนกับไส้เดือนดินและปลิงน้ำจืด มีขนาดเล็ก มีลำตัวกว้างประมาณ 0.25 – 0.5 ซม. ยาวประมาณ 6 – 10 ซม. มีปล้องตามความยาวลำตัวมากกว่า 100 ปล้อง  มีลำตัวสีแดงเนื่องจากผิวตัวที่บอบบาง สามารถมองผ่านเข้าไปเห็นเส้นเลือด กินพวกสาหร่าย และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อยู่ในน้ำเป็นอาหาร แม้ว่าตัวร้อยขาจะไม่สามารถเข้ามายังระบบท่อประปาได้ แต่สามารถพบเจอได้จากการซ่อมท่อเป็นส่วนใหญ่ ตัวร้อยขาจะตายทันทีหากพบเจอในระบบน้ำประปาที่มีคลอรีนและแรงดันภายในเส้นท่อประปา ส่วนใหญ่ตัวร้อยขาที่พบในน้ำประปานั้นมาจากภายนอกที่เข้าไปอยู่ตามท่อน้ำ สายยาง รวมถึงพื้นที่ที่ชื้นแฉะที่มีน้ำท่วมขัง

 

3. หนอนแดง (Blood Worm)


หนอนแดงเป็นตัวอ่อนของแมลงชนิดหนึ่ง ที่มาวางไข่ไว้ในแหล่งน้ำนิ่ง ซึ่งพบบ่อยตามถังพักน้ำ หากใช้น้ำไปจนถึงก้นถังจะพบว่ามีหนอนแดงไหลออกมาตามน้ำ ซึ่งหนอนแดงจะถูกส่งมาตามท่อส่งน้ำเข้ามายังเครื่องสูบน้ำหรือระบบท่อต่าง ๆ ภายในบ้าน การประปานครหลวงมีระบบการตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหนอนแดงออกมาจากน้ำประปาโดยตรง

 

กรองน้ำด่างจากน้ำประปา ดีกว่ากรองจากแหล่งน้ำอื่นอย่างไร


จากที่กล่าวมาข้างต้น ขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการกรองน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ มีการกวดขันเรื่องคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ได้มีความสะอาดในระดับที่สามารถใช้อุปโภคได้ทันที แตกต่างจากแหล่งน้ำดิบอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านกระบวนการกรองใด ๆ จึงเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาตามมา หากคุณต้องการนำน้ำประปามาดื่มนั้น เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องกรองน้ำจะดีกว่า เนื่องจากแรงดันน้ำของระบบส่งน้ำในประเทศไทยยังคงใช้ระบบแรงดันต่ำ อาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนเข้ามาได้ แต่หากคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่น้ำประปาเข้าถึง จำเป็นจะต้องกรองน้ำจากแหล่งน้ำดิบอื่น เช่น น้ำบาดาล น้ำกร่อย น้ำฝนจากธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งมีโอกาสพบสารปนเปื้อนมากกว่าน้ำประปา แนะนำให้ใช้ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ในการกรองจะดีที่สุด เนื่องจากมีความละเอียดในการกรองถึง 0.4 - 0.7 ไมครอน จึงสามารถกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ได้

 

น้ำประปาดื่มได้จริงไหม
 

น้ำประปาในต่างประเทศสามารถดื่มกินได้ทันที ไม่ต้องผ่านกระบวนการกรองหรือต้มให้สุก เนื่องจากขั้นตอนการผลิตน้ำประปานั้นใช้แรงดันน้ำที่สูง แต่ระบบน้ำประปาในประเทศไทยเป็นระบบที่มีการรั่วซึม จึงต้องอาศัยแรงดันน้ำเพื่อดันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกซึมเข้าสู่ภายในท่อ ในประเทศไทยใช้ระบบแรงดันต่ำ เพื่อลดปริมาณน้ำที่สูญเสียจากท่อลำเลียงรั่วซึม จึงป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในท่อไม่ได้และไม่สามารถชะล้างสิ่งสกปรกภายในท่อได้เท่าที่ควร จึงมีโอกาสที่จะพบสิ่งปนเปื้อนอยู่ภายในน้ำประปาได้ด้วย


สรุป


สำหรับใครที่อยากใช้น้ำที่มาจากเครื่องกรองน้ำด่างคุณภาพดี ทางเรามีเครื่องกรองน้ำด่าง ที่สามารถกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ได้ละเอียดถึง 0.4 – 0.7 ไมครอน เครื่องกรองน้ำด่างของเรามีความสามารถในการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส ที่ช่วยน้ำดื่มมีสภาพความเป็นด่าง และมีค่า pH สูงกว่าน้ำทั่วไปอีกด้วย หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยค่ะ https://mannaturewaterionizer.com/  

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ประโยชน์เครื่องกรองน้ำด่าง ดีต่อ ร่างกาย ของเราอย่างไร

คุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำด่าง ดีต่อ สุขภาพ อย่างไร


Tag :